Make your own free website on Tripod.com

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah

Akta Berkaitan
Home
Info Jabatan
Sejarah JKMM
Akta Berkaitan
Dasar-Dasar Jabatan
Perkhidmatan
Berita Bergambar
Hubungi Kami
Kakitangan
Pegawai Negeri & Daerah
Rangkaian

AKTA-AKTA DI BAWAH JABATAN

 

Akta Kanak-Kanak 2001

 

Akta Mahkamah Juvana 1947 (Diganti Dengan Akta Kanak-Kanak 2001)

 

Akta Orang Papa 1977

 

Akta Perlindungan Wanita & Gadis 1973 (Diganti Akta Kanak-Kanak 2001)

 

Akta Keganasan Rumahtangga 1994

 

Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) 1984

 

Akta Pusat Jagaan 1993

 

Akta Pengangkatan 1952

 

Akta Pendaftaran Pengkangkatan 1952

 

Akta Kaunselor 1998

 

Akta Perlindungan Kanak-Kanak (Diganti dengan Akta Kanak-Kanak 2001) 

 

 

 

PERATURAN-PERATURAN

 

Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak (Di Institusi) 1985 (Pindaan 1993) 

 

Rumah Kanak-Kanak (Peraturan-Peraturan Perlindungan Kanak-kanak Tempat Selamat) 1992

 

Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1993

 

Sekolah Tunas Bakti (Peraturan-Peraturan Sekolah Yang Diluluskan) 1981 

 

Taman Seri Puteri (Kaedah-kaedah Pusat Perlindungan Wanita dan Gadis: Tempat Perlindungan

 

Peraturan-Peraturan Asrama AKhlak 1982

 

Peraturan-Peratuan Jawatankuasa Kebajikan Budak-Budak (Perlembangaan dan Kewajipan-kewajipan) 1988

 

Pusat Pemulihan Caat Anggota (Arahan-Arahan Pusat Pemulihan Orang Cacat Anggota, Cheras: Pelawat) 1969.

 

Taman Sinar Harapan (Kaedah-kaedah Bagi Pusar-Pusat Pemulihan Caat Akal) 1977.

 

Bengkel Daya (Kaedah-kaedah Bengkel Terlindung) 1979.

 

Desa Bina Diri (Kaedah-kaedah Rumah Kebajikan Orang-Orang Miskin) 1981.

 

Rumah Seri kenangan (Kaedah-kaedah Rumah Orang Tua) 1983.

 

AKTA JABATAN