Make your own free website on Tripod.com

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah

Home
Info Jabatan
Sejarah JKMM
Akta Berkaitan
Dasar-Dasar Jabatan
Perkhidmatan
Berita Bergambar
Hubungi Kami
Kakitangan
Pegawai Negeri & Daerah
Rangkaian

Kuala Langat

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) Kuala Langat adalah salah sebuah agensi kerajaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor yang merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Langat terletak di bangunan kedai 2 tingkat yang beralamat di No. 30 Jalan Bunga Pekan, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.

Daerah Kuala Langat mempunyai keluasan seluas 87,704 hektar dan terletak di selatan negeri selangor . Jumlah penduduk  melebihi 200,000 orang  dengan majoriti  daripada bangsa Melayu, diikuti oleh Cina dan India serta sejumlah kecil orang-orang asli. 

Selamat Datang & Selamat Melayari Halaman Ini...

maklumat terkini...
 
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor akan menganjurkan Hari Keluarga Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) pada 28hb Disember 2003 bertempat di Padang PKNS Kelana Jaya. Pelbagai acara dan sukaneka telah dirancangkan dengan pelbagai cabutan bertuah dan hadiah-hadiah menarik kepada semua pengunjung. 

21-12-07_1504.jpg
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Langat

renungan hari ini...
 
"seorang muslim adalah ibarat lebah. Apabila ia makan, ia makan dari barang yang baik, dan apabila ia keluarkan sesuatu daripada badannya, yang keluar itu adalah merupakan madu yang manis, segar dan menjadi ubat manusia"

P E J A B A T   K E B A J I K A N   M A S Y A R A K A T   D A E R A H   K U A L A   L A N G A T
 N O   3 0   J A L A N   B U N G A   P E K A N ,   4 2 7 0 0   B A N T I N G ,   S E L A N G O R
 TEL: 03 3187 1317 FAKS: 03 3181 3118
 

webmaster (bai & z_juva) untuk PKMD Kuala Langat.
Semua Hakcipta Terpelihara